Realizowane tematy:
1.    Moja rodzina
Cele ogólne
•    nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
•    wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)
•    kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
•    budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
•    budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
•    zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
•    wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
•    zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji
•    kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
•    doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
•    poznanie obrazu graficznego liczby 8
•    doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
•    doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
•    doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
•    dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

Miesiąc Wrzesień i Październik to czas na powtórki i utrwalenie dotychczasowego słownictwa

I. Dzieci znają krótkie dialogi:

A: Hello!

B: Hello!

A: What's your name?

B: My name is ..... And you?

A: My name is.... How are you?

B: I'm good, and you?

A: I'm great.

A: Where are you from?

B: I'm from Poland.

A: Where are you live?

B: I live in Wodzisław.

B: Nice to meet you.

A: Nice to meet you, too.

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

I. It’s a pen- nazwy przyborów szkolnych.

Pencil - ołówek

ruler - linijka

book - książka

glue - klej

pencilcase - piórnik

scissors - nożyczki

II. I’m wearing a blue T-shirt- nazwy ubrań.

T - shirt - koszulka

coat - płaszcz

dress - sukienka

shirt - koszula

skirt - spódnica

jumper - sweter

trousers (pants)- spodnie

jacket - kurtka

socks - skarpetki

hat - czapka

shoes - buty

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg

III. It’s cold today- opisywanie pogody.

https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

 

Treści programowe na miesiąc październik

Krąg tematyczny: Taniec jesiennych kolorów

Cele ogólne

Obszar fizyczny

  • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracj
  • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałośc
  • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacj

Obszar emocjonalny

  • rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadani
  • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych

Obszar społeczny

  • rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zaję
  • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązkó
  • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego