CO ROBIMY W TYM MIESIĄCU ?

PAŹDZIERNIK W "ŻABKACH"

KRĘGI TEMATYCZNE:

  1. WARZYWA I OWOCE

  2. W NASZEJ GRUPIE

  3. CO NAM DAJĄ DRZEWA

  4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych

doskonalenie sprawności manualnej

ćwiczenie samodzielności

poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych

wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie piękna darów natury

poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek

budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

współpraca z innymi dziećmi w grupie

uważne słuchanie wierszy i opowiadań

kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania

nauka empatii w stosunku do innych osób

poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie

kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

stosowanie zwrotów grzecznościowych

kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej

OBSZAR POZNAWCZY

wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”

poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami

klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie

doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

przestrzeganie zasad podczas gier

poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną

układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny

poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka

rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

rozwijanie poczucia rytmu

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych

utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy